Askøy FK

Dommerkontrakt

Dommerkontrakt

Dommerkontrakt​ Kontrakt mellom Askøy fotballklubb og rekrutteringsdommer/kretsdommer.

 

1. Gyldighet.

1.1 Kontrakten gjelder fra medlemskontingenten er betalt og ut det aktuelle fotballåret.

 

2. Klubbens forpliktelser. 2.1 Klubben skal sørge for at dommeren har det nødvendige dommerutstyr. Klubben dekker dommerutstyr etter følgende satser: Autorisert dommer:​inntil kr. 3000,- Rekrutteringsdommer:​ inntil kr. 1500,- Utlegg den enkelte har hatt må sendes til dommerkontakt sammen med utleggskjema innen kontraktårets utløp.

2.2 Klubben dekker utgifter til på forhånd godkjente dommersamlinger arrangert av Hordaland Fotballkrets og/eller Norges Fotballforbund. Godkjenning vil foretas av klubbens dommeransvarlig

2.3 Klubben skal sørge for å legge forholdene til rette for dommergruppen slik at hver enkelt dommer får best mulig forhold til å utvikle seg som dommer.

 

3. Dommerens forpliktelser.

3.1 Dommeren skal hvert år dømme det minimum antall fotballkamper som skal til for å bli godkjent som autorisert dommer i henhold til regler fastsatt av Hordaland Fotballkrets.

3.2 Dommeren skal være observatør for klubbdommere og delta på cuper i den grad det lar seg gjennomføre.

3.3 Dommeren skal være lojal overfor klubben, og representere klubben på en positiv og holdningsskapende måte.

3.4 Dommeren skal være kjent med de etiske retningslinjene for dommere i Norsk Fotball

 

4. Særbestemmelser.

4.1 Ved skolegang, militærtjeneste eller andre sosiale årsaker som medfører flytting til en annen fotballkrets, kan kontrakten avbrytes etter nærmere avtale med klubben.

4.2 Dersom dommeren i kontraktsperioden bryter avtalen, skal dommeren betale tilbake det beløpet han/hun har fått utstyr for.

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift