Askøy FK

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig er Gaute Lillesund

Ansvarlig for dommeroppsett barnefotball er: Hege Steigum mobil 915 51 653, hegej78@gmail.com og Janne Skiftesvik mobil 995 26 858, jski@hotmail.no

Vi er avhengig av dommere for å kunne avvikle kamper, i barnefotballen er det obligatorisk at alle over 11 år går inn og dømmer minimum en seriekamp i sesongen. Å dømme kamper er god læring og utviklende både i forhold til å bli en bedre dommer, men også for å bli en bedre spiller. Pr nå legges alle kamper i barnefotballen ut i fb gruppen AFK Dommere Barnefotball 2019. Det er ønskelig at alle trenere er medlem i denne gruppen og selv påser at det ligger inne rett kamp og hvem som skal dømme. Dommerene er en viktig del av klubben vår og vi har alle ansvar for å ta godt vare på dem. Det SKAL være en kampvert på alle kamper som har ansvar for dommen og at kampen gjennomførers med en god Fair Play ramme.
 

Dommeransvarlig sine oppgaver:

1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

Klubbens dommere.
Klubbens styre og administrasjon.

  • Tydelig definert rolle inn mot styret er viktig. En naturlig plass vil være i sportslig utvalg.

Lagledere og trenere.
Fotballkretsen.

  • Kretsen skal levere møteplasser for kvalitetsklubbene. Dette skal være møteplasser som er med på å videreutvikle og underbygge den kompetansen som befinner seg i klubbene og hvor sentrale elementer av NFF kvalitetsklubb er tema.

2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.

4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire.

 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift