Askøy FK

Beredspaksplan, vold, trakasering og overgrep

Beredspaksplan, vold, trakasering og overgrep

BEREDSKAPSPLAN

FOREBYGGING OG AVDEKKING AV SEKSUELLE OVERGREP OG SEKSUELL TRAKASSERING MOT BARN OG UNGDOM

Denne beredskpsplanen er laget med utgangspunktet i Redd Barna sin beredskapsplan for fritidsarenaer. 

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og mot barn som er tilknyttet Askøy fotballklubb

                                                              

Planen skal sikre at våre ledere, trenere og andre som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor medlemmene i vår klubb (heretter kalt klubbens representanter):

 1. har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn,
 2. har god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplanen,
 3. Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men også mellom våre representanter og foresatte til klubbens utøvere.
 4. Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt.

En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil skape tryggere rammer for barna, og en forutsigbar og trygg arena for klubbens representanter med mindre grobunn for ubegrunnet mistanke.

Følgende praksis og rutiner anvendes i Askøy fotballklubb.                                                                  

 1. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal fremvise politiattest.

Kunnskap og øvelser:

 1. Alle klubbens representanter skal få utdelt og signere denne beredskapsplanen før tiltredelse i verv som trener, leder, oppmann eller andre oppgaver som innebærer arbeid med barn.
 2. Klubben skal regelmessig gi sine representanter faglig oppdatering om temaet seksuelle overgrep mot barn, og seksuelle trakassering, ved intern eller ekstern kursing.

Beredskapsgruppe:

 1. Klubben har en egen ansvarlig beredskapsgruppe for seksuelle overgrep, og seksuell trakassering mot barn.
 2. ………………………………………………………….. er ansvarlig for gruppen.

Tittel på ansvarlig

I denne beredskapsplanen finner dere hva dere hva trenere, foreldre og foreldrekontakter skal gjøre dersom det oppstår grunn til bekymring. Beredskapsgruppen har mer omfattende plan hva gjelder deres og styrets oppgaver i en slik sak, ta derfor kontakt med beredskapsgruppen ved bekymring.

Ved bekymring:

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

 • Informer representant for beredskapsgruppen - ikke involver andre før etter avtale.
 • Begynn å skrive loggbok - noter observasjoner
 • Er du usikker; konsulter en av de instanser som er nevnt i denne beredskapsplan. Ikke vent for lenge før du/dere konsulterer andre
 • Beredskapsgruppen har ansvaret for å melde bekymringen til barnevern/politi, men du har en selvstendig varslingsplikt dersom de ansvarlige ikke varsler og du fortsatt mener det er grunn til å tro at barnet er utsatt for seksuelle overgrep.
 • Klubbens representanter er ikke etterforskere. Ikke still ledende spørsmål til barnet
 • Lytt til barnet og vis at du tar barnet på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn som barnet kommer med, slik at barnet evt. kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned barnets uttalelser eller annet, etter samtalen.
 • Vær ærlig i forhold til det som skal skje. Vær realistisk.
 • Lov aldri noe du ikke kan holde – man må aldri love barnet taushet om det man får vite
 • Glem ikke søsken.
 • Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme.

 

Hvis akutte overgrep oppstår:

Ta kontakt med politiet. Man har et selvstendig ansvar for å melde.

 1. Ikke skift klær på barnet
 2. Eventuelt brukt tøy pakkes inn i papir – ikke plast!
 3. Ikke bad eller vask barnet.

Samtale med utøverne:

 • Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger medfører risiko for rykter og oppkonstruerte historier. Unngå å dele intime detaljer
 • Gi utøverne rom til å snakke om det de tenker/føler.
 • Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra utøver til utøver.

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift