Askøy FK

Klubbens organisering

Klubbens organisering

Klubbens organisering

 

Årsmøte

Årsmøte er Askøy Fotballklubb, heretter kalt AFK, sitt øverste organ.

På Årsmøte velges styrets medlemmer.

Valget gjennomføres slik det er beskrevet i Lov for ASKØY FOTBALLKLUBB.

 

Styret

Styret består av Leder, Nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Det tilstrebes at medlemmer velges for 2 år om gangen, samt at kun halve styret er på valg ved årsmøte for å sikre god kontinuitet på styret.

AFK vil tilstrebe at det er likestilling i styret.

 

Administrasjon

AFK har en fulltidsansatt i klubben for å håndtere økonomi samt være en hjelp til medlemmene. Vedkommende som er ansatt kan delta på styremøtene etter behov. Den ansatte har fast kontortid i klubbhuset samt er tilgjengelig på telefon.

Kontaktinformasjon til Styemedlemmer og Administrasjon skal være tilgjengelig på AFK sin nettside.

 

AFK har organisert seg med 6 avdelinger.

 1. Sport Forum
 2. Samfunns og Verdiarbeid
 3. Arrangement
 4. Anlegg
 5. Ungdomsutvalg
 6. Kvalitetsklubb

 

Hver av avdelingene skal ha forankring inn mot styret for eksempel ved at et styremedlem har enten ansvar for en avdeling eller stiller som styret representant i møter i avdelingen.

Hver avdeling vil ha eget budsjettansvar

 

Avdeling Sport Forum

Denne avdelingen ledes av Sportslig leder.

Sport forum er oppdelt i følgende underavdelinger:

 1. Ungdomsfotball
 2. Barnefotball
 3. Seniorfotball
 4. Askøy Sportsklubb
 5. Stjernelaget
 6. Dommer

Denne avdelingen har overordnet budsjettansvar for alle lagene, Stjernelaget, Askøy Sportsklubb og Dommere.

 

 

Sportslig Utvalg

Sportslig leder holder møter i sportslig utvalg.

Dette er en møtearena for å diskuter sportslige saker som angår AFK.

Representanter i Sportslig utvalg er:

 1. Sportslig Leder
 2. Representant fra Styret
 3. En representant fra Seniorfotballen
 4. To representanter fra Ungdomsfotballen
 5. To representanter fra Barnefotballen
 6. En representant fra Dommer

 

 

Sportslig Forum Ungdomsfotball

Dette forumet ledet av Trenerveileder Ungdomsfotball

Sportslig Forum Ungomsfotball er en arena der en kan diskutere saker som angår ungdomsfotball.

Deltakere i dette forumet består av:

 1. Trenerveileder Ungdomsfotball
 2. Representant J13
 3. Representant G13
 4. Representant G14
 5. Representant G15
 6. Representant G16
 7. Representant G17-19

2 representanter velges for å delta i sportslig utvalg.

 

Sportslig Forum Barnefotball

Dette forumet ledet av Trenerveileder Barnefotball

Sportslig Forum Barnefotball er en arena der en kan diskutere saker som angår barnefotball.

Deltakere i dette forumet består av:

 1. Trenerveileder Barnefotball
 2. Representant J7
 3. Representant G7
 4. Representant J8
 5. Representant G8
 6. Representant J9
 7. Representant G9
 8. Representant J10
 9. Representant G10
 10. Representant J11
 11. Representant G11
 12. Representant J12
 13. Representant G12

2 representanter velges for å delta i sportslig utvalg.

 

Askøy Sportsklubb

Askøy Sportsklubb er en samarbeidsklubb meelom AFK, Follese FK og Hetlevik IL.

Samarbeidet er til for jentefotball fra J14 og oppover. Fra det året jentene begynner på ungdomsskolen vil de gå over fra Moderklubbene til Askøy Sportsklubb.

 

Askøy Sportsklubb har sitt eget styre samt sitt eget sportslige utvalg.

 

Styret i Askøy Sportsklubb

Styret i Askøy sportsklubb består av 2 representanter fra hver moderklubb der minst en av representantene er et styremedlem i moderklubb.

I AFK velger Styret i AFK representanter til Styret i Askøy Sportsklubb. Selve valget til styret gjøres på Årsmøte til Askøy Sportsklubb.

 

Sportslig Utvalg i Askøy Sportsklubb

1 Representant fra hver klubb skal velges til å sitte i Sportslig utvalg i Askøy Sportsklubb.

I AFK skal sportslig utvalg velge representant til dette vervet.

 

Stjernelaget

AFK deltar med 2 lag i Stjerneserien for ungdom/voksne

 

Dommer

Dommeravdelingen organiseres som følger:

 

Avdeling Samfunns og verdiarbeid.

Under samfuns og verdiarbeid er AFK organisert som følger:

 1. Fair Play
 2. MOT
 3. Integrering

 

Fair Play

AFK skal være en Fair Play klubb og skal etterleve de retningslinjene som NFF legger opp til.

Fair Play utvalget er organiser slik:

 1. Leder Fair Play – kommer fra årskull J12 eller G12
 2. En representant fra J11 eller G11
 3. En representant fra J13 eller G13
 4. En representant fra Dommerutvalg
 5. En representant fra Seniorutvalg

 

Fair Play utvalget møtes 4 ganger i året og planlegger aktiviteter for å rette fokus på Fair Play.

 

 

MOT

AFK har tegnet avtale med MOT, om "MOT i fritid". Det betyr at vi kan bruke MOT budskapet og MOT virkemidler i klubb regi.Askøy kommune har avtale med MOT, og ungdommene kjenner godt MOTs budskap om:

 

MOT til å bry seg.

MOT til å si nei!

MOT til å leve!

 

Integrering

AFK har som målsetting å kunne være en aktør i kommunes intergrasjon av mennesker som flytter til Norge og Askøy.

 

Arrangement

I AFK er Cuper, Fotballskole og FFO organisert under Avdeling Arrangement.

Underavdelinger er som følger:

 1. Cuper
 2. Fotballskole
 3. FFO/ Akademi

 

 

CUPER

AFK arrangerer 1 stor cup i løpet av Året og det er Julecup

Julecup blir organiser som et eget prosjekt og gjennomføres i sin helhet på dugnad.

Cupen kjøres i desember og avsluttes i Romjulen med finaler.

Det er laget et eget oppsett for gjennomføring av Cupen der oppgaver fordeles ut i hele fotballklubben.

 

Fotballskole

Hver sommer 2 uker før skolestart gjennomfører AFK  TINE Fotballskole.

Denne skolen er for spillere i alle aldre opp til junior.

 

FFO/Akademi

AFK har inngått et samaerbeid med AltiFotball for gjennomføring av Fotball SFO og Akademi for barn i fra 2. klasse til 7. klasse på barneskolen. Dette gjennomføres etter skoleslutt og frem til 16:30.

 

 

Avdeling Anlegg

 

AFK har 5 fotballbaner fordelt på Myrane og Bergheim. De har også 2 klubbhus. Dette organiseres under avdeling Anlegg.

 

Avdeling Anlegg ledes av et team med en anleggsansvarlig.

Leder: Anleggsansvarlig

Rep. Fra Styret

Medlemmer i anleggskommiteen tilpasses etter aktivitet.

 

Avdeling Anlegg vil ha eget budsjett for sine planlagte aktiviteter.

 

 

Avdeling Marked

 

Under avdeling Marked har vi 4 underavdelinger:
 

 • Samarbeidspartnere (sponsorer)
 • Profilering
 • Salgsartikler
 • Kiosk

 

 

Ungdomsutvalg

 

I AFK har vi et eget utvalg som ledes av ungdom.  Dette utvalget består utelukkende av medemmer i alder opp til 18 år.

Ungdomsutvalget har ansvaret for å arrangere Fun Cup.

Denne cupen er for elever ved ungdomsskolen og videregående skole.

 

Ungomsutvalget bidrar også i andre arrangement i regi av AFK som for eksempel julecup.

 

 

 

Kvalitetsklubb

 

AFK er i prosess for å bli kvalitetsklubb.

NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet.

Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

AFK er i dag i prosess til å bli Kvalitetsklubb nivå 1.

Kvalitetsklubb  prosessen er forankret i styret og ledes av kvalitetsklubb ansvarlig

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift