Askøy FK

Rekruttering til AFK

Rekruttering til AFK

Rekruttering

AFK har et bevist forhold til å rekruttere og beholde spillere. Dette utføres på ulike arenaer, der "Minidag" hvor vi rekrutterer 5 og 6 åringer vil være den viktigste. Askøy fotballklubb er en arena som skal kunne ta imot nye spillere i alle aldre og vi skal være åpne for at tilflyttere og spillere som ønsker å starte etter minidager skal være velkommen til klubben. Rekruttering til klubben skal foregå kontinuelrlig ved at klubben viser at vi har tilbud til alle.  

AFK har en bevist satsing på jenter, blandt annet gjennom "jentedagen". Mer informasjon om denne, ved å følge lenken: https://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948540961. Rekruttere og beholde vil være målet med satsing på jenter.

Vi har også et ønske om være et godt tilbud for "Stjerne spillere", og har et godt og synlig tilbud til gruppen. 

Rekrutteringsansvaret ligger til "Barnefotballutvalget", ansvarlig for dette vil være leder for dette utvalget. Dette skal registreres i Fiks.

 

 

 

Minidag, rekruttering

UKEN FØR

 1. Invitasjon leveres på de ulike skolene for utlevering som ranselpost (Torill hjelper, skriver ut og bunker dette i klassesett) uken før oppstartsdag
 2. Instruktører. Spørre Ungdomsutvalget, ta kontakt med trenere og be om instruktører Trenerne spør aktuelle kandidater og leverer navn og mob.nr til leder for oppstartsdag. Pr i dag er det store kull på Kleppestø, 3 store klasser, 1 klasse på Florvåg og 2 på Kleppe. DVS det trengs minimum 8 instruktører.
 3. INNKJØP/»INNSAMLING»

Baller str 3, antall beregnes ut fra antall barn på årskullet (Dette kan også avtales lånt av 2. og 3.klasse trenere). For øvelsene/lekene anbefales 1 ball pr spiller

kjegler/padder, (Lånes av eldre lag)

vester og fløyter til instruktørene

 1. KIOSK; Informere kioskansvarlig om dato for dagen, avtale dugnadsvakter med foreldrekontakter for J10

 

GJENNOMFØRING SELVE DAGEN

Banen nærmest klubbhuset deles inn på følgende måte:

3 "baner" i bredden, husk rom mellom banene. Avhengig av kullets størrelse settes det opp 2-4 rekker med bane. Disse avgrenses med padder.

Banene må settes opp i god tid, anbefales å starte dette arbeidet ca 1t. - 45 min før oppstart.

 1. Åpen kiosk. Denne dugnaden hører til J10.
 2.  Gruppene deles inn slik:

Guttene deles inn klassevis

Jentene utgjør en felles gruppe (ved stort oppmøte deles jentene inn i flere grupper).

Instruktørene presenteres og går med sine grupper til oppsatt bane

 

 1. Min 2 trenere pr gruppe. Trenere hentes fra ungdomsutvalg og ungdomsfotballen AFK/ASK (oppmøte 30 min før oppstart.) Instruktørene hjelper med rigging & rydding. Betales ca dommersalær.
 2. Stor grad av lek med ball, skudd mot mål, avsluttes med kamp innad i gruppene.
 3. Foreldre kan bivåne oppstart før de møtes i klubbhuset for info fra Barnefotballutvalget. Her presenteres AFKs verdier, informasjon om breddeklubb, barnefotballens oppbygning, vektlegges at barnefotballen er 100% foreldreinitiert, og at kravet for oppstart av klasselag er min 2 trenere og 2 foreldrekontakter. Vi ønsker foreldre og trenere som setter fokus på glede, mestring og lagfølelse!
 4. Innsamling av spilleropplysninger; navn, skole og klasse, foresattes kontaktinfo og ev rolle rundt laget. Se eget vedlegg.
 5. Informer om at det opprettes egne facebookgrupper for de ulike klassene, Eks; «AFK KLB1a» og at foreldre må melde seg inn i de ulike gruppene.

 

ETTER OPPSTARTSDAG

 • Gjennomfør felles trenermøte for alle som meldte seg på oppstartsdagen: Trenere og foreldrekontakter.

På møtet informeres det om barnefotballen i AFK, treningstidene fordeles. Pga banekapasitet ønskes det at 1.klasse benytter seg av tilgjengelige innetreningstider allerede fra oppstart. Dersom det er ledig kapasitet på AFKs baner kan disse selvfølgelig benyttes.

 

 • Det er et mål for barnefotballen at det skapes tradisjon for en fadderordning for nye trenere.

Dette er noe vi jobber mot, men som vi ikke er i mål på pr i dag. Det tenkes naturlig at 3.klasse trenere fungerer som fadder for nye trenere; de har nylig vært i samme situasjon, de har 2 års erfaring med 3`fotball og har gjort seg gode erfaringer på å gjennomføre trening for 6-åringer. Barnefotballutvalget legger til rette for en slik fadderordning

 

 • AFK ønsker at 6-åringene opplever fotballglede, mestring og lagfølelse i trening og kamp.

Det er viktig at spillerne får skryt, at øvelsene er gjennomførbare for aldersgruppen. 6-åringene kjennetegnes generelt med lav konsentrasjon (på sitt beste ca 15 min, i snitt), de opplever stor glede med aktivitet og de er nysgjerrige på ny lærdom. Øvelser må vises og barna lærer best gjennom lek!! Dette vektlegges for en vellykket økt. Det vil i praksis bety: navngitt skryt; «Flott skudd Teo» oppleves som mer verdifull enn «bra gutter/jenter». Øvelser må vises, ikke bare forklares.

 

 • AFK ønsker at trenere/foreldrekontakter involverer og engasjerer foreldregruppen.

Dette kan f.eks gjøres ved å be om hjelp til å rydde, sette opp kjekler osv.

 

De nye medlemslistene sendes Torill, og nye ressurspersoner føres inn i listene Foreldrekontakter 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift