Askøy FK

Utdanning og Kompetanseplan, sport og organisasjon

Utdanning og Kompetanseplan, sport og organisasjon

Kompetansehevingsplan i Askøy fotballklubb.

 

Sportslig kompetanse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Alle trenere og voksne rundt laget får skal gjennomføre Trenerkurs 1, i løpet av første år som trener.

 

Klubben sikrer at alle trenere får tilbud om «Trenerkurs 1» i løpet av første år som trener.

Barnefotballutvalget.

Sportslig utvalg

Treneren

Alle lag på ungdomsfotball skal minst ha 1 UEFA C lisensiert trener.

Sikre at det blir tilrettelagt for trenere til å kunne stille på kurs.

Barnefotballutvalget.

Sportslig utvalg

Treneren

Vi bør tilstrebe å utdanne minst en UEFA B trener i året, som forplikter seg til oppgaver i AFK. Dette i henhold til muligheter på budsjett.

Sikre at dette kommer i budsjett, og at det plukkes motiverte personer til slik kursing.

Sportslig utvalg

Styret

Innen 2020, bør vi ha 2 trenerveiledere i klubben.

Sikre at dette kommer i budsjett, og at det plukkes motiverte personer til slik kursing.

Sportslig utvalg

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisk kompetanse:      

 

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Alle styremedlemmer skal ha minst «lederkurs 1» i løpet av første år som styremedlem.

Alle får tilbud, og prioriterer denne kursingen.

Styret

Administrasjon

Styremedlem

Minst 50 % av styremedlemmer skal ha «lederkurs 2».

Alle får tilbud, og prioriterer denne kursingen.

Styret

Administrasjon

Styremedlem

Medlemmer av utvalg og komiteer får tilbud om «lederkurs 1 og 2».

Alle får tilbud, og prioriterer denne kursingen.

Styret

Administrasjon

Foreldrekontakter og andre interesserte får tilbud om «lederkurs 1».

Alle får tilbud, og prioriterer denne kursingen.

Styret

Administrasjon

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift