Askøy FK

AFK Telenor Extra FFO

AFK Telenor Extra FFO
Bilderesultat for telenor xtra

 

AFK – Fotbalfritidsordning Telenor Xtra

Askøy Fotballklubb har gleden av å meddele at vi starter FFO/Akademi for 2.-7. trinn,

16. august 2018 og ønsker med dette å invitere våre medlemmer. Det blir leksehjelp og servert mat før treningsøktene starter.

Lasse Lerø er lederen av vår nye fotballfritidsordning. Han har bachelor i idrettspedagogikk fra høyskolen i Telemark og jobber som kroppsøvingslærer ved Kleppestø Ungdomsskole. Lasse har også trener 1. og grasrottrenerkurs, samt trenererfaring fra bl.a Snøgg 3. div kvinner. Aktiv fotballspiller, med ca. 20 års fartstid.  En ekte fotballentusiast, som har ledet vår Tine Fotballskole de siste årene og gjort en fantastisk jobb.

Vi ønsker Lasse velkommen og lover å gjøre vårt beste for å gi barna et godt og innholdsrikt tilbud.

Les mer om Telenor Xtra her:

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/cuper_og_fotballskoler/telenorxtra_brosjyre-web.pdf

 

Månedspris: 1 dag pr uke kr 875,-

Månedspris: 2 dager pr uke kr 1.390,-

Søsken moderasjon kr 200,- pr barn

 

Kostnadene blir innberettet til skatteetaten for foreldrefradrag

 

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5we6AJTK13XLWru8f1lt5Nfz66ByXMbuI9KoA7bwJm-uHwQ/viewform

 

Evt. Spørsmål sendes til:

Lasse Lerø mail:  ffo@askoyfk.no

 

Mer info vedr fordeling av dager etc kommer, følg med på https://www.facebook.com/askoyfk/ og på : http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=693

 

Askøy fotballklubb FFO

 • 2.-7-trinn
 • kl. 13.00 – 16.15

Pris: 2 dager 1395,-

1 dag 875,-

Søskenrabatt på kr 200. fra og med barn nr to.

 • Askøyfotballklubbs fotballfritidsordning skal være et alternativ til vanlig skolefritidsordning for barn i alderen 2.-7.trinn.
 • Tilbudet er for alle, hvor vi ønsker å gi barna mestring, trivsel, lek og trygghet gjennom fotballen. Elevene ved FFO vil ha tilbud om leksehjelp av pedagogisk personale. Det vil også bli servert et måltid til barna. Dette vil bestå av brødmat eller et varmt måltid + frukt og grønnsaker.
 • Økten på banen starter 14.40.
 • Det vil bli brukt motorisk læring, balanse, lek og koordinasjon som oppvarming, og det aller meste av dette vil skje med ball. Barna skal oppleve mestring med ball, og utvikle både individuelle ferdigheter og utvikle samarbeidsferdigheter på fotballbanen. Øktene som blir brukt på FFO følger NFFs skoleringsplan for de forskjellige årsklassene
 • For de eldste vil det også bli noen teoretiske økter der fokus er ernæring, restutisjon og kosthold, i tillegg til enkle teoretiske økter på hvordan bli en bedre fotballspiller.
 • Askøy FFO skal tilpasse aktivitetene til alle nivå for at alle som er med på FFO skal oppleve mestring, utvikling og ikke minst trivsel på fotballbanen.

 

Askøy Fotballklubb setter holdninger og Fair Play høyt. På FFO skal vi behandle hverandre på en god måte, være gode medspillere og motspillere. Derfor kommer vi til å bruke ”Fair play samtaler”, der vi med jevne mellomrom samtaler med alle deltagerne på FFO om hvordan vi behandler hverandre og hvordan vi ønsker å ha det på fotballfritidsordningen. Målet med en slik samtale er å bevisstgjøre barna og samtidig gi dem muligheten til å gi barna eierskap til samholdet og finne løsninger som gjør at alle på fotballskolen opplever mestring, trygghet og trivsel på FFO.

 

Det vil også bli tilbudt henting for 2. og 3.klassingene ved skolene. De vil da bli plukket opp ved skolen etter endt skoledag, og fulgt til fots bort til Myrane hvor fotballfritidsordnigen vil foregå.

Det er foreløpig ansatt 2 instruktører i tillegg til sportslig ansvarlig.

Lasse Lerø – Sportslig ansvarlig

Jobber som kroppsøvingslærer ved Kleppestø ungdomsskole. Utdannet idrettspedagog ved Høgskolen i Sør Norge. Har siden 2016 hatt ansvar for AFK Tine fotballskole.

Lars Magnus Pedersen – instruktør

A-lagspiller AFK. Studerer bachelor idrett ved Høgskolen i Bergen. Jobbet 2 år for Altifotball sin fotball fritidsordning i AFKs lokaler.

Håvard Fjell – instruktør

A-lagspiller AFK. Lærerstudent. Jobbet 1 år tidligere for Altifotball sin fotball fritidsordning i AFKs lokaler.

Henrikke Pedersen - instruktør

Brynjar Tørum - instruktør

Synne Nynes - Instruktør

 

Vedtekter FFO Askøy fotballklubb

 

Formål

Askøy fotballklubbs FFO skal være et alternativ til vanlig skolefritidsordning. Tilbudet skal legge vekt på fysisk aktivitet, fotball og ha et mål om skape et trygt, inkluderende og utviklende miljø for barna.

Mål:

 • Skape et trygt og godt miljø
 • Fokus på mestring og utvikling
 • Utvikle barnas ferdigheter, både med og uten ball.
 • Være lystbetont, lekende og lærende aktivitet
 • Stort fokus på fair play, gode holdninger og verdier.

 

Rammer for AFK FFO

Tilbudet gjelder for alle gutter og jenter fra 2.-7.klasse.

De yngste og eldste vil bli delt inn i forskjellige dager for å kvalitetssikre et tilpasset og godt treningsmiljø. Man kan søke plass enten for 1 eller 2 dager ved AFK FFO.

Ansvarlig styringsorgan

Styret i Askøy Fotballklubb er ansvarlig styringsorgan for fotballfritidsordningen.

Ledelse, Styring og Ansvar

- Sportslig og pedagogisk leder for AFK FFO har ansvaret for fotballfritidsordningen. I dette ligger ansvar for planlegging og daglig drift av fritidsordningen. Leder skal ha pedagogisk, sportslig og fotballfaglig utdanning og/eller erfaring.

Bemanning

-  PÅ AFK FFO skal det til enhver tid være en ansatt pr 10-15 barn. Ved akutt sykdom kan dette tallet øke noe.

Klubben skal stille med kvalifiserte og egnede instruktører med fotballbakgrunn og som har innlevert politiattest til klubben.

Leder for FFO har ansvaret for å følge opp instruktørene som jobber ved FFO. Alle instruktørene ved FFO har taushetsplikt.

Inntak av barn

Her må klubben bestemme søknadsfrist og antall plasser vi kan tilby pr dag. Og evt. om klubben har rett til å prioritere de som velger 2 dager over de som kun velger en dag

Åpningstider

AFK FFO er åpen til kl. 16.15 hver skoledag, og følger skoleruten. Klubben kan endre åpningstidene ved senere anledning.

Foreldrebetaling

Styret og administrasjonen i AFK fastsetter betaling for FFO hvert år.

Oppsigelse av plass gjøres med 2 mnd oppsigelsestid. Oppsigelse eller endring av plass må gjøres skriftlig og sendes til leder av fotballskolen/daglig leder AFK.

Priser:

 • 1395,- i måneden for 2 dager
 • 875,- i måneden for 1 dag

Mat og henting er inkludert i prisen.

AFK tilbyr 200kr pr måned i søskenrabatt -gjelder fra og med barn nr. 2.

AFK kan si opp plasser som ikke blir betalt for. Foreldre/Foresatte får melding om oppsigelse med 1måneds frist. Utestående betaling kan legges til grunn ved senere opptak til fotballfritidsordningen.

Anlegg

FFO vil bruke banen og klubbhuset i Myrane som sin hovedarena. Vinterstid (november-februar) har FFO muligheten til å flytte øktene inn i Askøyhallen for å sikre optimale treningsforhold hele året.

Vedtektsendring

Endring i vedtektene må legges frem for styret. Vedtektsendring krever vanlig flertall.

Mindre praktiske endringer kan leder for FFO gjøre i samarbeid med resten av administrasjonen i Askøy Fotballklubb.

Iverksetting

Vedtektene er gjeldende fra 01.08.2018

 

 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift