Askøy FK

Fair play kontrakter

Fair play kontrakter

I vår klubb vil vi legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte så lenge de er med i Askøy Fotballklubb.

 

I barnefotballen (6-12år) inngås det derfor en holdningskontrakt mellom klubben, trenere/lagledere og foreldre/foresatte. En nesten tilsvarende avtale er benyttet også i ungdomsfotballen, men da også med spilleren.

 

Vi ønsker å skape et godt miljø hvor fotball og sosialt felleskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte. Askøy Fotballklubb ønsker å være en sentral aktør i nærmiljøet for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe av det vi setter fokus på.

 

I vår klubb ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljøet, slik at alle trives. Fotball er for alle – og i vår klubb er alle like verdifulle!

 

Vi tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds bredde formel: Trygghet + Mestring = Trivsel I dette så ligger en respekt og forståelse for de enkelte individs behov for å få tilpassede utfordringer etter egne forutsetninger.

 

Alle som representerer Askøy Fotballklubb, det være seg på cup, kamper, og reiser hvor lag deltar, ikke skal nyte alkohol i en slik forbindelse. Dette gjelder for alle ledere/trenere og andre som har en ansvarsoppgave for klubben. I tillegg så skal ikke foreldre på arrangement som spillere er deltakere på nyte alkohol i nærheten av spillere.

 

Vi har alle et ansvar for at følgende ikke forekommer:  • Alle former for mobbing og rasisme

                                                                                       • Trener og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og trivsel hos spillere.

                                                                                       • Foreldre/foresatte holdninger der resultat og prestasjonstenking ødelegger for miljøet og trivselen.

                                                                                       • Alkohol skal ikke nytes i regi av arrangement hvor Askøy Fotballklubb er deltagende klubb.

 

 

 

 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift